כמה??

למה היא אוכלת קירות?

תזהר כשאתה מודד לה חום – היא יכולה לנשוך!

הזריקה זה נגד תולעת הפארק?

באיזה גיל מעקרים?

עם כל הרצון הטוב – כלב זה לא ילד. רגע, כמה פעמים אנטיביוטיקה ביום?

כן, הקקי בסדר גמור. ישנה בלילה. הפרווה?

כמה??